1 9 8 8

Pája v doprovodu svojí matič a Bodza v doprovodu svého otce řečeného Mari,

se setkávají v kině na filmu Queen v Budapešti.

Předchozí spolužácká rivalita postupně přerůstá vlivem tohoto zážitku v přátelství.